Polivar d.o.o. - Leister

str 1 | 2 | 3 | 4 | 5
LEISTER UREĐAJI
  HOTWIND System i Premium
 • Hotwind premium je nasljednik uređaja Hotwind S.
 • Regulacija kol. zraka i do 900 l/min
 • Hotwind System sa ekranom za prikaz temperature i utičnicom za vanjsko upravljanje
 • Tehnički podaci
  • Temp.
  • Napon
  • Snaga
  • .
  • Količina zraka
  • Pritisak
  • Težina
  • °C
  • V
  • W
  • .
  • l/min
  • kPa
  • kg
  • 650-800
  • 230 / 400
  • 2300, 3100,
  • 3680, 5400
  • 200-900
  • 1,0
  • 2,2 - 2,4
  VULCAN E
 • Puhalica vrućeg zraka izuzetne snage za industrijske procese
 • Kompaktna izrada
 • Tehnički podaci
  • Max temp.
  • Napon
  • Snaga
  • Težina
  • °C
  • V
  • W
  • kg
  • 650
  • 3x230 - 3x500
  • 5,6 - 13,5
  • 9,3
  MISTRAL
 • Inovativan, lagan, kompaktan i mobilan uređaj
 • smanjena potreba održavanja
 • Visok broj okretaja motora, kolektor bez četkica
 • inovativna tehnologija kod uležištenja motora
 • Tehnički podaci
  • Max temp.
  • Napon
  • Snaga
  • Težina
   (sa 3m kabela)
  • °C
  • V
  • W
  • kg
  • 650
  • 230
  • 2300 - 3400
  • 1,5
  MISTRAL SISTEM
 • Inovativan, lagan, kompaktan i mobilan uređaj
 • smanjena potreba održavanja
 • Visok broj okretaja motora, kolektor bez četkica
 • inovativna tehnologija kod uležištenja motora
 • Tehnički podaci
  • Max temp.
  • Napon
  • Snaga
  • Težina
   Protok zraka
  • °C
  • V
  • W
  • kg
  • kg
  • 650
  • 230
  • 2300 - 3400
  • 1,2
  • 450-650
  LABO 34
 • Ultrakompaktna puhalica vrućeg zraka bez elektronike
 • Tehnički podaci
  • Temp.
  • Napon
  • Snaga
  • Težina
  • Min.kol.zraka
  • °C
  • V
  • W
  • g
  • l/min
  • 650
  • 230
  • 800
  • 100
  • 100
  REGULATOR FC 550
 • Za podešavanje frekvencije na Leister turbinama zraka Robust, Silence i ASO
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Težina

  • V
  • W
  • kg
  • 1x200-240
  • 550
  • 1
  REGULATOR FC 2200
 • Za podešavanje frekvencije na Leister turbini Airpack
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Težina

  • V
  • W
  • kg
  • 3x380-480
  • 2200
  • 2,1
str 1 | 2 | 3 | 4 | 5