Polivar d.o.o. - Leister

PODRUČJE PRIMJENE
  8. Lemljenje i razlemljivanje elektroničkih komponenata

 • veliki izbor mlaznica
 • izbor pribora


SLIKE PRIMJENE
LEISTER UREĐAJI
  HOT JET S
 • svjetski najmanji ručni uređaj
 • elektronsko podešavanje temperature
 • elektronsko podešavanje količine zraka
 • elektronska zaštita grijača
 • niska razina buke
 • vlastito fleksibilno postolje
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Temp
  • Količina zraka
  • Težina
  • V
  • W
  • °C
  • l/min
  • kg
  • 230
  • 460
  • 20-600
  • 20-80
  • 0,6
  HOT JET S DIGITAL
 • regulacije temperature pomoću temperaturne sonde
 • visoka stabilnost temperature zbog PID regulacije
 • digitalni prikaz vrijednosti temperatura
 • točnost regulacije +/- 1 oC
 • vatrootporno postolje za odlaganje mlaznica
 • preko 800 različitih mlaznica
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Temperatura
  • Kol. zraka
  • Razina buke
  • Težina
  • V
  • W
  • °C
  • l/min
  • dB
  • kg
  • 230
  • 460
  • 20-500
  • 20-80
  • 59
  • 2,1