Polivar d.o.o. - Leister

str 1 | 2 | 3
LEISTER UREĐAJI
  ASTRO
 • zavarivanje klinom
 • visoka učinkovitost
 • digitalni prikaz temperature, brzine i napona mreže
 • jednostavno rukovanje
 • podešavanje sile na spoj
 • temperatura i pogon elektronski usklađeni
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Temperatura
  • Brzina
  • Sila na spoj
  • Debljina trake
  • Težina
  • V
  • W
  • °C
  • m/min
  • N
  • mm
  • kg
  • 230
  • 1800
  • 20-420
  • 0,8-5,0
  • max 1500
  • 1,5-3,0
  • 23,0
  TWINNY T
 • kombinacija klin / mlaznica
 • idealan za tanje trake
 • jednostavno rukovanje
 • visoka brzina zavarivanja
 • digitalni prikaz temperature i brzine zavarivanja
 • elektronski usklađena brzina i temperatura zavarivanja
 • promjenjiva količina zraka
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Temperatura
  • Brzina
  • Sila na spoj
  • Količina zraka
  • -
  • Težina
  • V
  • W
  • °C
  • m/min
  • N
  • l/min
  • -
  • kg
  • 230
  • 2300
  • 20-560
  • 0,8-3,2
  • max 1000
  • Poz2: 150
  • Poz3: 190
  • 6,9
  TWINNY S
 • kombinacija klin / mlaznica
 • optimalna izvedba za rad iznad glave
 • idealan za tanke izolacijske trake trake
 • jednostavno rukovanje
 • visoka brzina zavarivanja
 • mala težina
 • elektronski usklađena brzina i temperatura zavarivanja
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Temperatura
  • Brzina
  • Sila na spoj
  • Količina zraka
  • -
  • Težina
  • V
  • W
  • °C
  • m/min
  • N
  • l/min
  • -
  • kg
  • 230
  • 2300/2900
  • 20-600
  • 0,2-2,5/0,8-4,0
  • max 1000/500
  • Poz2: 150
  • Poz3: 190
  • 6,5
  TRIAC DRIVE PID
 • poluautomatski uređaj za zavarivanje
 • Za okomito, vodoravno i dijagonalno zavarivanje
 • zavarivanje izolacijskih traka PVC-P, ECB, EPDM, CSPE i TPO
 • malen i kompaktan
 • različite širine mlaznica
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Temp
  • Brzina
  • Težina
  • V
  • W
  • °C
  • m/min
  • kg
  • 230
  • 1700
  • 20-600
  • 0.5-3,0
  • 4,15
  TRIAC S
 • hlađena zaštitna cijev grijača
 • elektronska zaštita grijača
 • automatsko isključivanje motora kod minimalne debljine četkica
 • za dugotrajan rad
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Temp
  • Težina
  • V
  • W
  • °C
  • kg
  • 230
  • 1600
  • 20-700
  • 1.4
 • TRIAC ST
 • Prvi nasljednik uređaja TRIAC S
 • Jednostavan za rukovanje i korištenje
 • Veći protok zraka
 • Ergonomična ručka
 • Poboljšano stanje težišta
 • Novi dizajn
 • Pojednostavljeno čišćenje filtera zraka
 • Automatsko gašenje pri istrošenosti četkica
 • Zaštita od pregrijavanja grijača
 • Zaštitna cijev od opekotina
 • Za vanjsku upotrebu na gradilištu i u pogonima
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Temp
  • Težina
  • Protok zraka
  • V
  • W
  • °C
  • kg
  • l/min
  • 230
  • 1600
  • 40-700
  • 1
  • 240
str 1 | 2 | 3