Polivar d.o.o. - Leister

str 1 | 2 | 3
LEISTER UREĐAJI
  TWINNY T5
 • Samohodna varilica vrućim zrakom
 • Prikaz parametara zavarivanja
 • Jednostavno rukovanje
 • Mehanička zaštita od preopterećenja
 • Nije verzija za tunel
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Temperatura
  • Brzina
  • Sila na spoj
  • Debljina trake
  • Težina
  • Širina vara
  • Maks.preklop
  • V
  • W
  • °C
  • m/min
  • N
  • mm
  • kg
  • mm
  • mm
  • 230
  • 3450
  • max.560
  • 0,8-800
  • max 1000
  • 1,5-3,0
  • 9,9
  • 50
  • 125
  TWINNY T
 • kombinacija klin / mlaznica
 • idealan za tanje trake
 • jednostavno rukovanje
 • visoka brzina zavarivanja
 • digitalni prikaz temperature i brzine zavarivanja
 • elektronski usklađena brzina i temperatura zavarivanja
 • promjenjiva količina zraka
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Temperatura
  • Brzina
  • Sila na spoj
  • Količina zraka
  • -
  • Težina
  • V
  • W
  • °C
  • m/min
  • N
  • l/min
  • -
  • kg
  • 230
  • 2300
  • 20-560
  • 0,8-3,2
  • max 1000
  • Poz2: 150
  • Poz3: 190
  • 6,9
  TWINNY S
 • kombinacija klin / mlaznica
 • optimalna izvedba za rad iznad glave
 • idealan za tanke izolacijske trake trake
 • jednostavno rukovanje
 • visoka brzina zavarivanja
 • mala težina
 • elektronski usklađena brzina i temperatura zavarivanja
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Temperatura
  • Brzina
  • Sila na spoj
  • Količina zraka
  • -
  • Težina
  • V
  • W
  • °C
  • m/min
  • N
  • l/min
  • -
  • kg
  • 230
  • 2300/2900
  • 20-600
  • 0,2-2,5/0,8-4,0
  • max 1000/500
  • Poz2: 150
  • Poz3: 190
  • 6,5
  TWINNY T7
 • Multifunkcijski prikaz na zaslonu
 • Prikaz parametara zavarivanja
 • (spoj, brzina, temperatura, kol.
 • Integriran sa WiFi, GPS, LQS
 • Motor puhalice zraka bez četkica
 • Zaštita od preopterećenja akustičnim signalom i prikazom na ekranu
 • Nije verzija za tunel
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Temperatura
  • Brzina
  • Sila na spoj
  • Kol.zraka
  • Debljina trake
  • Težina
  • Širina vara
  • Maks.preklop
  • V
  • W
  • °C
  • m/min
  • N
  • %
  • mm
  • kg
  • mm
  • mm
  • 230
  • 6700
  • max.560
  • 0,8-800
  • max 1000
  • 45-100
  • 1,5-3,0
  • 10,5
  • 50
  • 125
 • TRIAC ST
 • Prvi nasljednik uređaja TRIAC S
 • Jednostavan za rukovanje i korištenje
 • Veći protok zraka
 • Ergonomična ručka
 • Poboljšano stanje težišta
 • Novi dizajn
 • Pojednostavljeno čišćenje filtera zraka
 • Automatsko gašenje pri istrošenosti četkica
 • Zaštita od pregrijavanja grijača
 • Zaštitna cijev od opekotina
 • Za vanjsku upotrebu na gradilištu i u pogonima
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Temp
  • Težina
  • Protok zraka
  • V
  • W
  • °C
  • kg
  • l/min
  • 230
  • 1600
  • 40-700
  • 1
  • 240
str 1 | 2 | 3