Polivar d.o.o. - Leister

str 1 | 2 | 3
LEISTER UREĐAJI
  DIODA S
 • hlađena zaštitna cijev grijača
 • dobava zraka turbinom Minor ili Robust
 • zaštita grijača od pregrijavanja
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Temperatura
  • Težina
  • V
  • W
  • °C
  • kg
  • 230
  • 1600
  • 20-600
  • 1,15
  WELDING PEN R
 • najmanji uređaj sa digitalnim prikazom temperature zavarivanja
 • okretni rukohvat
 • elektronska zaštita grijača
 • hlađena zaštitna cijev grijača
 • točna regulacija temperature mikroprocesorom
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Temperatura
  • Težina
  • V
  • W
  • °C
  • kg
  • 230
  • 1000
  • 20-600
  • 1,0
  WELDING PEN S
 • okretni rukohvat
 • elektronska zaštita grijača
 • hlađena zaštitna cijev grijača
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Temperatura
  • Težina
  • V
  • W
  • °C
  • kg
  • 230
  • 1000
  • 20-600
  • 1,0
  MINOR
 • lagana i kompaktna turbina
 • snažan
 • mobilna dobava zraka
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Težina
  • Količina zraka
  • V
  • W
  • kg
  • l/min
  • 230
  • 100
  • 1.15
  • 400
  ROBUST
 • kompaktna turbina velike snage
 • za dugotrajan rad
 • dobava zraka za 3 Diode PID/S ili 1 Welding Pen R/S
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • V
  • W
  • 230
  • 250
str 1 | 2 | 3